Të Drejtat e Njeriut dhe Policia


Portfolio Description
  • February 13, 2002

Qëllimi i këtij libri është të edukojë punonjësit e policisë me të drejtat e njeriut. A janë ato, të drejta që “ligji i natyrës” i jep gjithësecilit nga ne si “qënie njerëzore”? Në se është kështu, çfarë janë ato saktësisht dhe pse i kemi? A është liria një e drejtë e njeriut ? Në se japim përgjigjen po, si e kuptojmë këtë? A mundet një njeri të veprojë si të dojë? A  është kjo liria?

Ligjet që mbrojnë njerëzit dhe vendosin rregullin në shoqëri shihen ndonjëhere si kufizues të lirisë njerëzore. Por njerëzit që kryejnë akte dhune kundër të tjerëve duhet të ndalohen (ta bëjnë këtë ) edhe sikur duke u bërë kjo mund të mendohet se iu kufizohet liria.

Projekt i QSHDNJ dhe The Danish Institute for Human Rights

Portfolio Details