ALBKLIMA sh.p.k.


Portfolio Description
  • July 5, 2010

Me një përvojë 17 vjeçare në fushën e projektimit, instalimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve të kondicionimit të ajrit, ventilimit dhe ngrohjes, (rezidenciale dhe komerciale), ALBKLIMA ka fituar besueshmerinë e një kompanie serioze dhe profesionale.

Tek ALBKLIMA gjeni profesionalizëm në projektim, instalim dhe mirëmbajtje të pajisjeve të kondicionimit të ajrit. Personel inxhinier-teknik i kualifikuar, i certifikuar dhe kompetent për tipat e pajisjeve që disponon, për t’i instaluar dhe mirëmbajtur, sipas të gjitha kërkesave teknike, mjedisore e ligjore.

Portfolio Details