PREMIUM GROUP


Portfolio Description
  • June 9, 2017

Agjenci punësimi dhe turizmi

“PREMIUM GROUP” operon ne partineritet te plote me aktoret vendas dhe të huaj në fushën e interesit.

Gjatë këtyre viteve aktiviteti, rezultatet e marra nga ofertat turistike te prezantuara publikut te gjere, si dhe marreveshjet e bashkepunimit te firmosura per punesimin ne nivel lokal, kombetar e nderkombetar filluan e nxiten promovimin e metejshem te alternativave te reja duke krijuar nje platforme te besueshme, ngacmuese dhe terheqese.

Portfolio Details