Programi “SCPA”


Portfolio Description
  • February 10, 2016

Programi FPKSH (SCPA) është projektuar që të lehtësojë një sërë ndryshimesh në sjellje që janë të nevojshme për të siguruar qasje të fuqishme ndaj Policimit në Komunitet, ndryshime në sjelljet e punonjësve të veçantë të Policisë, ndryshime në sjelljet institucionale dhe të të ofrueseve të shërbimeve të sigurisë, si dhe ndryshime në sjellje brenda komuniteteve.

Të krijojë reagim, të përmirësojë besimin dhe të forcojë vetdijen e komuniteteve për atë që duhet të presin nga Policia e tyre. Gjithashtu të forcojë angazhimin e strukturave të pushtetit vendor për të njohur dhe reaguar së bashku me policinë ndaj nevojave të Komunitetit.

Portfolio Details