Ndreu Security


Portfolio Description
  • November 9, 2006

“N.S.S” shrsf e ushtron aktivitetin e saj ne fushen e Ruajtjes dhe Sigurise fizike, Verifikimin e Sinjaleve te Alarmit, ne Shoqërimin e vlerave monetare e materiale si dhe të Sigurise VIP (Bodyguard).

“N.S.S” shrsf eshte krijuar më datë.30.11.1995 në fushën e Ruajtjes e Sigurisë Fizike. “N.S.S” shrsf ka shtrirje gjeografike të gjerë. Qendra e shoqërisë është në qytetin e Lezhës dhe të Tiranës dhe ka zyra të filialeve në Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan, Fier, Kukës, Vlorë. “N.S.S” ka gjithashtu eksluzivitetin e IBU (Unioni Ndërkombëtar i Truprojeve) dhe WUMA (Unioni Botëror i Arteve Marciale) për trajnime e licensime.

Portfolio Details