Ndreu Security Services


Portfolio Description
  • December 9, 2018

“N.S.S” shpsf ofron shërbime të monitorimit CCTV, me operatorë të trajnuar dhe të licencuar, të angazhuar për të siguruar mbikqyrje dhe mbrojtje të objekteve të biznesit dhe shtëpive të banmit

More Information

"N.S.S" shpsf e ushtron aktivitetin në fushat e Ruajtjes dhe Sigurise Fizike, në Verifikimin e Sinjaleve të Alarmit, në Shoqërimin e vlerave monetare e materiale si dhe Sigurisë VIP (Bodyguard). "N.S.S” u krijua me vendimin nr.12940 dt.30.11.1995 të Gjykatës së rrethit Tiranë si dhe shtesën e objektit të veprimtarisë sipas kategorisë A+B me vendimin nr.12940/1 dt.19.01.2002. Aktiviteti i N.S.S shtrihet në fushen e Ruajtjes e Sigurisë Fizike sipas ligjit 8770 dt.19.04.2001 “Për shoqëritë e ruajtjes e sigurisë fizike”.

Portfolio Details