MEDPAK


Portfolio Description
  • January 8, 2010

MEDPAK: Mbrojtja e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar

MEDPAK është një shoqatë jofitimprurëse e krijuar në vitin 1993, nga prindër me femijë me aftësi të kufizuar në qytetin e Librazhdit, për mbrojtje të të drejtave të fëmijëve të tyre, e shtrire me veprimtarine e saj ne gjithe Shqiperine.

Portfolio Details