Etika e Policise


Portfolio Description
  • February 13, 2005

“Punonjësi i Policisë duhet të tregojë urtësi si Solomoni, kurajo si Davidi, forcë si Samsoni, durim si Jakobi, lideship si Moisiu, mirësi si Samaritanët, strategji si Aleksabndri i Madh, besnikëri si Danieli, diplomaci si Presidentit Linkoln, tolerance si karpentierit nga Nazareti dhe së fundmi, dituri të qëndrueshme nga çdo fushë e shkencave të natyrës dhe të shoqërisë

Punonjësi i Policisë ka qenë vazhdimisht i përgojosur nga publiku, i vëne në lojë nga kinematografia, i kritikuar nga massmedia dhe i paperkrahur as nga prokurorët as nga gjyqtarët. Disa i largohen sepse e kanë frikë; kriminelët e urrejnë dhe çdokush përpiqet ta mashtrojë. Ai ndodhet vazhdimisht i ekspozuar ngaj tundimeve dhe rreziqeve të panumurta; e quajnë fajtor kur zbaton ligjin por e pushojnë nga puna kur nuk e zbaton. Atij i kërkohet të ketë disiplinën e ushtarit, shkollimin e doktorit, edukatën e diplomatit apo të profesiorit, por me një page të vogël”

August VOLMER (frymëzuesi dhe arkitekti i Policimit Profesionist Modern) Ish Shef i Policisë në Berkli Kaliforni (SHBA), në vitet 1902-1930

Portfolio Details