Gjatë vjetëve të punës si punonjës social dhe mësimdhënës, aplikova në jetën praktike e në krijimtari, aftësitë dhe dijet e fituara.Shkrova manuale, katalogë, monografi dhe ndertova faqe interneti, duke kërkuar rrugë, metoda dhe teknologji të reja.Jam i apasionuar ndaj krijimtarisë, zhvillimit web dhe i fokusuar në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për biznese, blog, portal e portofolio.